Adroddiad Blynyddol

Dyma Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu fel sy’n ofynnol o dan adran 12 o Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011.