Strategaeth Ystadâu

I gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaeth gweithredol, mae angen ystâd sy'n addas i'r pwrpas ar Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Heddlu Gwent. Nod y strategaeth hon yw darparu asesiad o'r ystâd bresennol mewn perthynas â'r gofynion plismona a gofynion y cyhoedd.  Mae'n amlinellu'r weledigaeth ar gyfer yr ystâd ac yn nodi'r amcanion a'r cyfeiriad ar gyfer ei dyfodol.

Strategaeth (Saesneg yn unig)