Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch

Mae gwybodaeth am roddion a lletygarwch a ddarparwyd i'r Comisiynydd a staff swyddfa'r Comisiynydd isod.

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn dilyn unrhyw newidiadau i'r gofrestr.

 

2023/2024


2022/2023


2021/2022


2020/2021


2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017 (Mai 2016 - Mawrth 2017)


Archif Cofrestrau Rhoddion a Lletygarwch y cyn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Tachwedd 2012 - Ebrill 2016