Cymryd Rhan yng Ngwaith Eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan yng ngwaith eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu:

Cynllun Lles Anifeiliaid

Fel rhan o'r Cynllun Lles Anifeiliaid mae gwirfoddolwyr yn cynnal gwiriadau annibynnol er mwyn arsylwi a chofnodi ar yr amodau lle mae cŵn yr heddlu yn byw, yn cael eu hyfforddi ac yn cael eu cludo.

Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Gwirfoddolwyr yw Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd sy'n mynd i mewn i ddalfeydd yr heddlu i wirio lles y carcharorion a'u cyfleusterau.

Cyfleoedd i wirfoddoli gyda Heddlu Gwent

Mae'r Comisiynydd yn cefnogi nifer o gyfleoedd gwirfoddoli sy'n cael eu rhedeg gan Heddlu Gwent hefyd. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Heddlu Gwent.