Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

E-fwletin

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Newyddion diweddaraf

Dathlu llwyddiant pobl ifanc yng Nghasnewydd

Yr wythnos yma gwnaethom ddathlu llwyddiant pobl ifanc ysbrydoledig o gymunedau amrywiol yng Nghasnewydd.

Prosiect Edward

Yr wythnos ddiwethaf ymunodd fy nhîm â Heddlu Gwent ym Mhont-y-pŵl yn rhan o ymgyrch Prosiect Edward.

Wythnos Gwirfoddolwyr 2023

Mae'n Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr ac rwyf am fanteisio ar y cyfle i ddiolch i'r holl wirfoddolwyr ledled Gwent sy'n rhoi o'u hamser yn hael i gefnogi ein gwasanaethau...

Edrych ymlaen at gyflwyno 20mya yng Ngwent

Ar 17 Medi 2023 bydd terfyn cyflymder diofyn o 20mya yn dod i rym ar ffyrdd lle mae pobl yn byw, gweithio a chwarae ledled Cymru.

Canolfan pobl ifanc Y Fenni'n derbyn hwb gan yr Uchel Siryf

Mae Canolfan 7Corners yn Y Fenni wedi derbyn £5,000 gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Creu Strydoedd Saffach yng Nghoed-duon

Roeddwn yn falch i weld llawer o bobl yn bresennol yn nigwyddiad atal trosedd Heddlu Gwent yn ASDA Coed-duon ar y penwythnos.