Cynllun Heddlu a Throsedd

Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd presennol yn llywio penderfyniadau ynghylch trawsnewid a'r ffordd orau o ddefnyddio ein hadnoddau i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch, y gellir ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Disgyblion yn helpu Heddlu Gwent i fyfyrio ar ei arferion

Mae disgyblion o Ysgol John Frost, Casnewydd wedi ymuno gyda swyddogion Heddlu Gwent a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i lunio Panel Craffu Ieuenctid Heddlu Gwent.

Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad

Yr wythnos hon cadeiriais gyfarfod chwarterol y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, lle rwy'n dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif ar ran y cyhoedd.

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod...

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymddygiad ledled Cymru ac i...

Cadwch yn ddiogel Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber eleni

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn yn daer ar bobl i siopa'n ofalus yn ystod Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber eleni.

Blog gwadd: Rachel Evans, gweithiwr cymorth ymyrryd mewn argyfwng...

Blog gwadd: Rachel Evans, gweithiwr cymorth ymyrryd mewn argyfwng ar gyfer pobl ifanc gydag Allgymorth Grymusol

Gwobrau’r Llu Heddlu Gwent 2021

Roeddwn yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Llu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos hon.