Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion Diweddaraf

Haf o Hwyl gyda gwasanaeth Chwarae Torfaen

Mae fy nhîm ymgysylltu wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn cefnogi gwasanaeth chwarae cyngor Torfaen.

Heddlu’n ymateb i gynnydd cenedlaethol mewn dwyn beiciau

Mae gwerth miloedd o bunnoedd o eiddo wedi’i ddychwelyd i’r perchnogion priodol yn dilyn ymgyrch gan Heddlu Gwent i fynd i’r afael â lladrata beiciau.

Hwnt ac yma

Roedd fy nhîm allan ledled Gwent yr wythnos diwethaf yn siarad â channoedd o drigolion yng Nghaerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd.

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Cynllun ehangu i wella ymateb i RASSO

Bydd Heddlu Gwent yn cymryd rhan yn Ymgyrch Soteria Bluestone, cynllun a gynlluniwyd i wella dull yr heddlu o ymchwilio i drais a throseddau rhywiol.

Gwobrau codi arian Shaftesbury Youf Gang

Roedd yn bleser gen i fynd i Ganolfan Gymuned Shaftesbury i ddathlu cyflawniadau codi arian gwych Shaftesbury Youf Gang.