Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Newyddion diweddaraf

Cefnogi dysgwyr yng Nglynebwy a Chasnewydd

Yr wythnos yma gwnaethom gefnogi partneriaid o Goleg Gwent mewn cyfres o ddiwrnodau lles i fyfyrwyr yng nghampysau Glynebwy a Chasnewydd.

Cydnabod gwirfoddolwyr ifanc yn Nhorfaen

Mae mwy na 170 o wirfoddolwyr ifanc gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi cael eu cydnabod mewn seremoni arbennig yr wythnos yma.

Dyfodol Cadarnhaol yn rhoi cymorth i berson ifanc wireddu ei...

Mae prosiect sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc sy'n cael anhawster ymdopi ag addysg prif ffrwd wedi helpu un chwaraewr rygbi addawol i daclo'r heriau roedd yn eu hwynebu.

Partneriaid adeiladu'n ysbrydoli pobl ifanc

Dydd Mawrth, gwnaethom gefnogi Willmott Dixon mewn diwrnod gyrfaoedd i ddisgyblion blwyddyn naw yn Ysgol Uwchradd Eglwys Gatholig St Albans ym Mhont-y-pŵl.

Cyswllt Cymunedol Gwent

Cyswllt Cymunedol Gwent yw gwasanaeth negeseuon newydd Heddlu Gwent i drigolion.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae ein Cynllun Lles Anifeiliaid, sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu bodloni, wedi cael tystysgrif cydnabyddiaeth gan...