Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion diweddaraf

Swyddogion dan Hyfforddiant wedi graddio

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu 38 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn talu teyrnged i’w Mawrhydi Y...

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i'w Mawrhydi Y Frenhines.

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer...

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ei adroddiad blynyddol.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn llongyfarch y Prif Weinidog...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi llongyfarch y Prif Weinidog newydd, Liz Truss, ar ei phenodiad.

Dathlu Pride Cymru

Roeddwn yn falch iawn i fod yn bresennol yn Pride Cymru yng Nghaerdydd y penwythnos diwethaf i ddathlu ein cymunedau LHDTQ+.