Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion diweddaraf

Gweithdai Ymwybyddiaeth o Droseddau Cyllyll

Rwyf yn eithriadol o falch bod miloedd o bobl ifanc o ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ledled Gwent wedi cymryd rhan mewn sesiynau ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll a...

Gwent yn dweud ffarwel wrth yr Angel Cyllyll

Bydd yr Angel Cyllyll yn gadael Gwent yn swyddogol ddydd Iau 1 Rhagfyr ar ôl treulio mis yng nghanolfan siopa Friars Walk yng Nghasnewydd.

Sesiynau bocsio ysgol yn chwalu rhwystrau gyda phobl ifanc

Mae prosiect a ariennir gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n darparu hyfforddiant bocsio digyswllt yn helpu i gadw plant yn Nhorfaen yn egnïol ac yn yr ysgol.

Gwobrau Heddlu Gwent 2021

Roeddwn yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Llu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Datganiad: Ymchwiliad The Sunday Times

Mae’r honiad am negeseuon ffiaidd a ganfuwyd ar ffôn symudol cyn swyddog heddlu, fel sydd wedi cael ei adrodd yn The Sunday Times, yn ddifrifol iawn.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.