CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn cytuno gyda dull Heddlu Gwent o...

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn cytuno ag ymateb Heddlu Gwent i'r pandemig coronafeirws yn ôl arolwg gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Pobl ifanc yn holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Ngwent

Cafodd pobl ifanc o bob rhan o Went gyfle i holi'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn rhan o drydydd digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a...

Cymunedau'n dod at ei gilydd i nodi mis Hanes LGBTQ+

Yr wythnos diwethaf mynychodd fy nhîm ddeialiad cymunedol arbennig Heddlu Gwent fel rhan o Fis Hanes LGBTQ +. Rwy'n falch bod Heddlu Gwent yn parhau i weithio gyda chymunedau...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi galwadau am fwy o...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cefnogi galwadau gan y Comisiynydd Dioddefwyr am fwy o hawliau cyfreithiol i ddioddefwyr trosedd.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn derbyn gwobr...

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd) wedi ennill gwobr genedlaethol am dryloywder am y chweched blwyddyn yn olynol.

Gorfodi rheolau parcio

Trosglwyddodd pwerau gorfodi parcio sifil i'r pum awdurdod lleol yng Ngwent yn 2019.