Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

E-fwletin

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Newyddion diweddaraf

Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i swyddogion yr heddlu sydd wedi cael eu lladd neu wedi colli eu bywydau wrth gyflawni eu...

Partneriaid yn arwain y ffordd i annog perchnogaeth gyfrifol ar...

Mae menter newydd i hyrwyddo ac annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei lansio yr wythnos hon.

County in the Community - Dathlu 10 mlynedd

Roeddem yn falch iawn i ymuno â phartneriaid i ddathlu penblwydd County in the Community yn 10 oed yr wythnos yma.

Disgyblion yn dysgu am effaith ymddygiad negyddol

Yr wythnos yma ymunodd fy nhîm gyda swyddogion o Heddlu Gwent a Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Casnewydd ar gyfer gweithdy 'troseddau a chanlyniadau' yn Ysgol Gyfun Gwent Is...

Mynd i'r afael â throsedd yn ein cymunedau cefn gwlad

Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Gweithredu Troseddau Cefn Gwlad.

Swyddogion newydd yn barod i fynd ar ddyletswydd

Yr wythnos yma gwnaethom groesawu 34 o swyddogion heddlu newydd a 13 o swyddogion cefnogi cymuned newydd i Heddlu Gwent.