Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion Diweddaraf

Allech chi wneud gwaith swyddog heddlu?

Os ydych chi'n chwilio am yrfa newydd, cyffrous ac amrywiol, lle mae pob diwrnod yn wahanol, yna gallai gyrfa yn yr heddlu fod yn ddelfrydol i chi.

Cyfarfod Cyngor Tref Brynmawr

Ymunais ag Arolygydd Shane Underwood o Heddlu Gwent am gyfarfod gyda Chyngor Tref Brynmawr yr wythnos hon.

Marcio sgwteri symudedd

Yr wythnos hon buom gyda thîm Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent yng Nghwmbrân i gynnig marcio fforensig am ddim i drigolion gyda sgwteri symudedd.

Clod gan y Comisiynydd i dimau plismona cymdogaeth Gwent yn ystod...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol timau plismona cymdogaeth lleol Gwent a'r gwaith maen nhw'n ei wneud i gadw cymunedau'n ddiogel.

Arolwg wedi cau

Diolch i bawb a roddodd o'u hamser i gwblhau fy arolwg diweddar, naill ai ar-lein neu yn un o'r nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu a gynhaliodd fy nhîm ledled Gwent.

Steilio fe mas

Mae cyfres o sesiynau gwybodaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol AM DDIM ar gael i unrhyw un sy’n gweithio yn y sector gwallt a harddwch.