CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Datganiad ar gynllun troseddu Llywodraeth y DU

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â throseddu, fel y nodir yn ei Chynllun Atal Troseddu...

Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

Ymunodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, â'r Dirprwy Brif Gwnstabl, Amanda Blakeman ym Mhencadlys Heddlu Gwent ar gyfer seremoni i nodi Diwrnod Cofio...

Y Comisiynydd yn ymuno yng nghwis Cenedlaethol y Cadetiaid...

Roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert wrth ei fodd yn ymuno â dros 50 o Gadetiaid Heddlu Gwirfoddol ar gyfer yr ail Gwis Cenedlaethol y Cadetiaid...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn galw am godiad cyflog i...

Mae gweithwyr y sector cyhoeddus, ac eithrio staff y GIG, yn destun oediad cyflog y sector cyhoeddus ar gyfer 2021/22.

Swyddogion newydd yn ymuno â rhengoedd Heddlu Gwent

Mae'n bleser gen i groesawu'r 40 swyddog heddlu newydd sydd wedi dechrau ar eu hyfforddiant gyda Heddlu Gwent y mis hwn, a'r 17 swyddog cymorth cymunedol newydd sydd wedi...

Clywed lleisiau cymunedau yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth...

Mae'r wythnos hon yn wythnos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, sy'n ceisio annog cymunedau i wrthsefyll ymddygiad gwrthgymdeithasol a thynnu sylw at y dewisiadau sydd ar gael i'r...