Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Newyddion diweddaraf

Diwrnod Rhuban Gwyn 2023

Mae Diwrnod Rhuban Gwyn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod.

Gwobrau Heddlu Gwent 2023

Roeddem yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Heddlu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos yma.

Partneriaid yr Angel Cyllyll yn ymrwymo o'r newydd i siarter...

Flwyddyn ar ôl i'r Angel Cyllyll eiconig ddod i Gasnewydd, mae'r ddinas wedi ymroi o’r newydd i Siarter Gwrth-drais Genedlaethol yr Angel Cyllyll.

Cofio dynion a menywod o gefndiroedd ethnig leiafrifol yn y...

Roeddem yn falch i gefnogi digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd eleni i gofio am y dynion a menywod o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu’r wlad yma mewn...

Lansio Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yng Ngwent

Roeddem yn falch i gefnogi lansiad Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yng Ngwent y penwythnos yma.

Ni a’u cofiwn nhw

Heddiw rydyn ni’n cofio am yr holl ddynion a menywod sydd wedi gwasanaethu, ac sy’n parhau i wasanaethu ein gwlad mewn rhyfeloedd ar draws y byd.