Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion Diweddaraf

Strategaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais...

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru tan 2026.

Cyfiawnder yng Nghymru – Heddiw ac yn y Dyfodol

Datganiad gan bedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn croesawu cynllun...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu’r fersiwn drafft o Gynllun Gweithredu Hil yr Heddlu a ryddhawyd gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr...

Ar grwydr yng Nghoed-duon a Rhymni

Es i ymweld â Choed-duon a Rhymni'r wythnos hon i gwrdd â'r timau plismona lleol ac i siarad â thrigolion a masnachwyr am y materion sydd o bwys iddyn nhw.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ariannu prosiectau i...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn ariannu dau brosiect sy'n rhoi cymorth i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddechrau ymwneud â throsedd difrifol.

Plant Ysgol Gynradd St Andrews yn holi'r comisiynydd

Mae plant o Ysgol Gynradd St Andrews yng Nghasnewydd wedi cwrdd â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, am sesiwn holi ac ateb i ddysgu am ei rôl a'i...