Cynllun Heddlu a Throsedd

Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd presennol yn llywio penderfyniadau ynghylch trawsnewid a'r ffordd orau o ddefnyddio ein hadnoddau i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch, y gellir ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Newyddion Diweddaraf

Gweithgareddau arswydus i blant a phobl ifanc yng Nghasnewydd

Mae prosiect Urban Circle, sy'n cael ei arwain gan bobl ifanc a'i ariannu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yn gweithio'n galed i ddarparu cyfres o weithdai Calan Gaeaf...

Hyfforddiant diffodd tân i bobl ifanc Blaenau Gwent

Mae pobl ifanc o Flaenau Gwent wedi bod yn ddiffoddwyr tân am ddiwrnod, yn rhan o sesiwn troseddau a chanlyniadau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Gwobr i wirfoddolwr o Dorfaen

Roeddwn wrth fy modd i noddi Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddol Torfaen eleni.

Pecyn gweithgareddau Calan Gaeaf

Mae Heddlu Gwent wedi cynhyrchu pecyn gweithgareddau Calan Gaeaf i ddifyrru plant yn ystod gwyliau hanner tymor.

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef...

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae Profiadau Niweidiol yn...

Plant Pilgwenlli’n ‘plannu coeden ar gyfer y Jiwbilî’

Roedd fy nhîm yn falch iawn i ymuno ag aelodau Heddlu Bach Ysgol Gynradd Pilgwenlli ac aelodau’r gymuned leol i blannu coeden yn rhan o ddathliadau jiwbilî platinwm y...