Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Newyddion diweddaraf

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi'i phenodi

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jane Mudd, wedi ail benodi Eleri Thomas yn ddirprwy iddi.

Heddlu Gwent yn cefnogi ymgyrch cenedlaethol i fynd i'r afael â...

Mae Heddlu Gwent yn ymuno â heddluoedd ledled y wlad i wneud pobl yn fwy ymwybodol o beryglon cario cyllyll a llafnau.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd benywaidd cyntaf Gwent wedi...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd newydd Gwent, Jane Mudd, wedi cychwyn ar ei swydd yn swyddogol.

Comisiynydd Heddlu a Throsedd newydd wedi’i hethol ar gyfer...

Mae Jane Mudd wedi cael ei hethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd newydd Gwent.

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Bydd etholiadau nesaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Gwrando ar blant Tredegar

Parhaodd ein gweithdai Mannau Diogel yr wythnos hon gydag ymweliad ag Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar.