Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Newyddion diweddaraf

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Bydd etholiadau nesaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Gwrando ar blant Tredegar

Parhaodd ein gweithdai Mannau Diogel yr wythnos hon gydag ymweliad ag Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar.

"Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr"

Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr gwasanaethu pobl Gwent fel eu Comisiynydd Heddlu a Throsedd etholedig am yr wyth mlynedd diwethaf.

Cynnal parêd ar gyfer swyddogion newydd

Roeddwn yn falch o ymuno â'r Prif Gwnstabl, a theuluoedd a ffrindiau 43 o swyddogion heddlu newydd yr wythnos diwethaf i nodi dechrau eu gyrfaoedd plismona yn ffurfiol.

Disgyblion yn trafod mannau diogel yn eu cymuned

Yr wythnos hon aeth fy nhîm i ysgol Gynradd Beaufort Hill yng Nglyn Ebwy. Cymerodd y disgyblion ran mewn gweithdy Man Diogel, gan rannu eu meddyliau am eu cymuned.

Lansio llyfr a ysgrifennwyd gan blant ysgol yn llyfrgelloedd...

Mae llyfr a ysgrifennwyd gyda phlant o Barc Lansbury bellach ar gael yn llyfrgelloedd Caerffili.