Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Newyddion diweddaraf

Heddlu Gwent yn cefnogi ymgyrch cenedlaethol i fynd i'r afael â...

Mae Heddlu Gwent yn ymuno â heddluoedd ledled y wlad i wneud pobl yn fwy ymwybodol o beryglon cario cyllyll a llafnau.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd benywaidd cyntaf Gwent wedi...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd newydd Gwent, Jane Mudd, wedi cychwyn ar ei swydd yn swyddogol.

Comisiynydd Heddlu a Throsedd newydd wedi’i hethol ar gyfer...

Mae Jane Mudd wedi cael ei hethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd newydd Gwent.

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Bydd etholiadau nesaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Gwrando ar blant Tredegar

Parhaodd ein gweithdai Mannau Diogel yr wythnos hon gydag ymweliad ag Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar.

"Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr"

Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr gwasanaethu pobl Gwent fel eu Comisiynydd Heddlu a Throsedd etholedig am yr wyth mlynedd diwethaf.