Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent yw Mr Jeff Cuthbert, BSc, MCIPD.


Cyflog
£71,400 y flwyddyn


Cysylltu â'ch Comisiynydd Heddlu a Throsedd


Llw yn Rhinwedd Swydd y Comisiynydd  


Mae'r Comisiynydd wedi llofnodi Rhestr Wirio Foesegol a ddarparwyd gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus yn ei adroddiad 'Tone from the top - leadership, ethics and accountability'. Mae'r rhestr wirio yn darparu gwybodaeth am y dull moesegol y bydd y Comisiynydd yn ei fabwysiadu i hyrwyddo, cefnogi a chynnal safonau uchel tra bydd yn y swydd.


Hysbysiad o Fuddiannau Datgeladwy


Y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch


Treuliau a Gwariant