Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Ms Eleri Thomas MBE yw Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.


Cyflog
£55,692 y flwyddyn


Cysylltu â'ch Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd


Hysbysiad o Fuddiannau Datgeladwy


Y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch


Treuliau a Gwariant