Ystafell Newyddion

Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i swyddogion yr heddlu sydd wedi cael eu lladd neu wedi colli eu bywydau wrth gyflawni eu...

Partneriaid yn arwain y ffordd i annog perchnogaeth gyfrifol ar...

Mae menter newydd i hyrwyddo ac annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei lansio yr wythnos hon.

County in the Community - Dathlu 10 mlynedd

Roeddem yn falch iawn i ymuno â phartneriaid i ddathlu penblwydd County in the Community yn 10 oed yr wythnos yma.

Disgyblion yn dysgu am effaith ymddygiad negyddol

Yr wythnos yma ymunodd fy nhîm gyda swyddogion o Heddlu Gwent a Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Casnewydd ar gyfer gweithdy 'troseddau a chanlyniadau' yn Ysgol Gyfun Gwent Is...

Mynd i'r afael â throsedd yn ein cymunedau cefn gwlad

Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Gweithredu Troseddau Cefn Gwlad.

Swyddogion newydd yn barod i fynd ar ddyletswydd

Yr wythnos yma gwnaethom groesawu 34 o swyddogion heddlu newydd a 13 o swyddogion cefnogi cymuned newydd i Heddlu Gwent.

Cefnogi myfyrwyr ar ddechrau'r tymor

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yn ystod dechrau'r tymor ysgol, yn cefnogi Coleg Gwent mewn cyfres o ddigwyddiadau i fyfyrwyr newydd.

Ffair Swyddi Y Fenni

Yn ddiweddar gwnaethom gefnogi ein partneriaid Willmott Dixon mewn ffair swyddi ym marchnad Y Fenni.

Haf llwyddiannus ysgol ffilim

Mae gwneuthurwyr ffilmiau'r dyfodol yn Nhredegar wedi bod yn gweithio'n galed trwy gydol yr haf yn Academi Ffilm Blaenau Gwent.

Pobl ifanc yn mwynhau haf llawn hwyl yng Nghwm Aber

Mae plant a phobl ifanc Cwm Aber yng Nghaerffili yn cael eu cadw’n brysur yr haf hwn gyda rhaglen o ddigwyddiadau sy’n cael ei chynnal gan Ganolfan Galw Heibio Pobl Ifanc...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cefnogi gwirfoddolwyr bad...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi rhoi £1,500 i gefnogi Cymdeithas Achub Ardal Hafren (SARA).

Taith gerdded Shaftesbury Youf Gang er mwyn elusennau

Mae’n rhaid i mi longyfarch plant a phobl ifanc Shaftesbury Youf Gang a gwblhaodd daith gerdded wlyb iawn ar draws hen Bont Hafren i godi arian i elusennau yn ddiweddar.