Ystafell Newyddion

Bydd Heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn anfon swyddogion i bob...

Roeddwn i’n falch o glywed yr wythnos hon fod y 43 o Brif Gwnstabliaid yng Nghymru a Lloegr wedi cytuno y bydd yr holl ddioddefwyr y mae eu cartref wedi’i fwrglera yn cael...

Gwrando ar leisiau ifanc

Yr wythnos hon mae fy nhîm wedi bod yn gweithio gyda chlwstwr o ysgolion ym mwrdeistref Caerffili, yn datblygu ein gweithdai mannau diogel.

Cynhadledd anabledd yn y maes plismona

Roeddwn yn falch i fod yn bresennol mewn cynhadledd yr wythnos hon a oedd yn edrych ar anabledd yn y maes plismona.

Cyllid ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol

Rydym yn derbyn ceisiadau am gyllid gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn nodi Diwrnod Coffa...

Y penwythnos hwn gwnaethom nodi Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu.

Swyddogion dan Hyfforddiant wedi graddio

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu 38 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn talu teyrnged i’w Mawrhydi Y...

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i'w Mawrhydi Y Frenhines.

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer...

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ei adroddiad blynyddol.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn llongyfarch y Prif Weinidog...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi llongyfarch y Prif Weinidog newydd, Liz Truss, ar ei phenodiad.

Dathlu Pride Cymru

Roeddwn yn falch iawn i fod yn bresennol yn Pride Cymru yng Nghaerdydd y penwythnos diwethaf i ddathlu ein cymunedau LHDTQ+.

Dwyn Heddlu Gwent i gyfrif

Yr wythnos hon cadeiriais gyfarfod chwarterol y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, lle rwy'n dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif yn ffurfiol ar ran y cyhoedd.