Ystafell Newyddion

Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn am farn trigolion ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Diwrnod Rhuban Gwyn 2023

Mae Diwrnod Rhuban Gwyn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod.

Gwobrau Heddlu Gwent 2023

Roeddem yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Heddlu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos yma.

Partneriaid yr Angel Cyllyll yn ymrwymo o'r newydd i siarter...

Flwyddyn ar ôl i'r Angel Cyllyll eiconig ddod i Gasnewydd, mae'r ddinas wedi ymroi o’r newydd i Siarter Gwrth-drais Genedlaethol yr Angel Cyllyll.

Cofio dynion a menywod o gefndiroedd ethnig leiafrifol yn y...

Roeddem yn falch i gefnogi digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd eleni i gofio am y dynion a menywod o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru sydd wedi gwasanaethu’r wlad yma mewn...

Lansio Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yng Ngwent

Roeddem yn falch i gefnogi lansiad Hanes Pobl Dduon Cymru 365 yng Ngwent y penwythnos yma.

Ni a’u cofiwn nhw

Heddiw rydyn ni’n cofio am yr holl ddynion a menywod sydd wedi gwasanaethu, ac sy’n parhau i wasanaethu ein gwlad mewn rhyfeloedd ar draws y byd.

Hwyl hanner tymor

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn cefnogi Heddlu Gwent, partneriaid a’n cymunedau drwy gydol gwyliau hanner tymor.

Pobl ifanc Cwmbrân yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu

Bu pobl ifanc o Ganolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (CCYP) yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu drwy gydol mis Hydref.

Contractwyr sy'n adeiladu gorsaf heddlu yn hyfforddi peirianwyr y...

Mae plant ysgol yn Y Fenni wedi bod yn chwarae rôl peirianwyr am ddiwrnod.

Diwrnod Ymwybyddiaeth Corachedd

Cafodd fy nhîm y fraint o fynd i ddigwyddiad Diwrnod Ymwybyddiaeth Corachedd Little People UK yn y Senedd yr wythnos yma.

Helpwch i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol noson Calan Gaeaf

Mae Calan Gaeaf yn gallu bod yn un o'r nosweithiau prysuraf yn y flwyddyn i'r gwasanaethau brys.