Ystafell Newyddion

Heddlu Bach yn ymuno â’r Help Llaw Mawr

Cymrodd disgyblion o Ysgol Gynradd Overmonnow yn Nhrefynwy ran mewn digwyddiad casglu sbwriel i gefnogi’r Help Llaw Mawr.

Pobl ifanc yn dysgu sgiliau achub bywyd

Mae pobl ifanc ledled Gwent wedi derbyn hyfforddiant a allai eu helpu nhw i achub bywyd rhywun sydd wedi cael ei drywanu.

Codi sbwriel yn Y Fenni

Yn ddiweddar ymunodd fy nhîm â phartneriaid sy'n ymwneud ag adeiladu'r orsaf heddlu newydd yn Y Fenni i godi sbwriel yn yr ardal.

Swyddog o Heddlu Gwent yn ennill gwobr swyddog troseddau cefn...

Hoffwn longyfarch swyddog Heddlu Gwent, Cwnstabl Heddlu Mark Powell, sydd wedi ennill gwobr ‘Swyddog troseddau cefn gwlad a bywyd gwyllt y flwyddyn 2023' ar draws Cymru...

Dathliadau Eid Ysgol Gynradd St Andrew

Yr wythnos hon roeddwn wrth fy modd i fod yn bresennol mewn gwasanaeth arbennig i ddathlu Eid yn Ysgol St Andrew yng Nghasnewydd.

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio ac Aflonyddu

Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Stelcio ac Aflonyddu, a'r thema yw 'Sefyll yn erbyn Stelcio, Cefnogi Pobl Ifanc’.

Diwrnod Stephen Lawrence

Heddiw, gwnaethom nodi Diwrnod Stephen Lawrence, digwyddiad blynyddol sy'n coffáu marwolaeth giaidd Stephen ar 22 Ebrill 1993.

Van Road yn agor llwybr beicio pob tywydd newydd

Mae llwybr 'pwmpio' (pump track) newydd sbon wedi cael ei adeiladu ym Mharc Beic Llwybrau Van Road yng Nghaerffili, gyda chymorth ariannol gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a...

Adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub...

Mae Heddlu Gwent yn dda am atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ond mae’n rhaid iddo wella ei ymateb i’r cyhoedd, yn ôl adroddiad newydd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a...

Penodiad i fwrdd y Coleg Plismona

Rwyf wrth fy modd i fod wedi cael fy mhenodi i fwrdd y Coleg Plismona.

Pecynnau atal trosedd am ddim i drigolion Brynmawr

Gall trigolion Brynmawr gasglu pecyn atal trosedd am ddim gan Heddlu Gwent yn ASDA dydd Mercher yma rhwng 10am a 2pm.

Gwaith wedi dechrau ar orsaf heddlu newydd yn Y Fenni

Mae gwaith wedi dechrau ar orsaf heddlu newydd sbon yn Y Fenni yr wythnos yma.