Ystafell Newyddion

Mynd i'r afael â throsedd yn ein cymunedau cefn gwlad

Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Gweithredu Troseddau Cefn Gwlad.

Swyddogion newydd yn barod i fynd ar ddyletswydd

Yr wythnos yma gwnaethom groesawu 34 o swyddogion heddlu newydd a 13 o swyddogion cefnogi cymuned newydd i Heddlu Gwent.

Cefnogi myfyrwyr ar ddechrau'r tymor

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yn ystod dechrau'r tymor ysgol, yn cefnogi Coleg Gwent mewn cyfres o ddigwyddiadau i fyfyrwyr newydd.

Ffair Swyddi Y Fenni

Yn ddiweddar gwnaethom gefnogi ein partneriaid Willmott Dixon mewn ffair swyddi ym marchnad Y Fenni.

Haf llwyddiannus ysgol ffilim

Mae gwneuthurwyr ffilmiau'r dyfodol yn Nhredegar wedi bod yn gweithio'n galed trwy gydol yr haf yn Academi Ffilm Blaenau Gwent.

Pobl ifanc yn mwynhau haf llawn hwyl yng Nghwm Aber

Mae plant a phobl ifanc Cwm Aber yng Nghaerffili yn cael eu cadw’n brysur yr haf hwn gyda rhaglen o ddigwyddiadau sy’n cael ei chynnal gan Ganolfan Galw Heibio Pobl Ifanc...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cefnogi gwirfoddolwyr bad...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi rhoi £1,500 i gefnogi Cymdeithas Achub Ardal Hafren (SARA).

Taith gerdded Shaftesbury Youf Gang er mwyn elusennau

Mae’n rhaid i mi longyfarch plant a phobl ifanc Shaftesbury Youf Gang a gwblhaodd daith gerdded wlyb iawn ar draws hen Bont Hafren i godi arian i elusennau yn ddiweddar.

Cerbydau oddi ar y ffordd wedi'u hatafaelu

Ymunodd fy nhîm â'r heddlu a phartneriaid yn ddiweddar ar gyfer ymgyrch i fynd i'r afael â beicio oddi ar y ffordd.

Cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig yng Ngwent

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i ymweld â Philgwenlli i gwrdd â phartneriaid o’r Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST).

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Seremoni gorffen hyfforddiant cadetiaid heddlu Pen-y-Cwm

Mae cadetiaid yr heddlu o Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm yng Nglynebwy wedi dathlu eu llwyddiant mewn seremoni gorffen hyfforddiant arbennig.