Ystafell Newyddion

Gweithdai Ymwybyddiaeth o Droseddau Cyllyll

Rwyf yn eithriadol o falch bod miloedd o bobl ifanc o ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ledled Gwent wedi cymryd rhan mewn sesiynau ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll a...

Gwent yn dweud ffarwel wrth yr Angel Cyllyll

Bydd yr Angel Cyllyll yn gadael Gwent yn swyddogol ddydd Iau 1 Rhagfyr ar ôl treulio mis yng nghanolfan siopa Friars Walk yng Nghasnewydd.

Sesiynau bocsio ysgol yn chwalu rhwystrau gyda phobl ifanc

Mae prosiect a ariennir gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n darparu hyfforddiant bocsio digyswllt yn helpu i gadw plant yn Nhorfaen yn egnïol ac yn yr ysgol.

Gwobrau Heddlu Gwent 2021

Roeddwn yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Llu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Datganiad: Ymchwiliad The Sunday Times

Mae’r honiad am negeseuon ffiaidd a ganfuwyd ar ffôn symudol cyn swyddog heddlu, fel sydd wedi cael ei adrodd yn The Sunday Times, yn ddifrifol iawn.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Diwrnod Rhuban Gwyn 2022

Rydym yn gofyn i drigolion ledled Gwent gymryd rhan a chefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ddydd Gwener 25 Tachwedd.

Y Comisiynydd yn lansio cystadleuaeth gelf gwrth-drais

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Jeff Cuthbert, wedi lansio cystadleuaeth gelf gwrth-drais i gadw neges bwerus yr Angel Cyllyll yn fyw pan fydd yn gadael Gwent ar 1af...

Ei Uchelder Brenhinol Iarll Wessex yn agor pencadlys newydd...

Yr wythnos hon gwnaethom groesawu EUB Iarll Wessex i bencadlys newydd Heddlu Gwent yng Nghwmbrân.

Ei Uchelder Brenhinol Iarll Wessex yn agor pencadlys newydd...

Yr wythnos hon gwnaethom groesawu EUB Iarll Wessex i bencadlys newydd Heddlu Gwent yng Nghwmbrân.

Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn am farn trigolion ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Hawl i Holi Ieuenctid 2023

Roeddwn wrth fy modd i gwrdd â phobl ifanc o fforymau ieuenctid ledled Gwent i drafod eu cynlluniau ar gyfer Hawl i Holi Ieuenctid y flwyddyn nesaf.