Ystafell Newyddion

Edrych ymlaen at gyflwyno 20mya yng Ngwent

Ar 17 Medi 2023 bydd terfyn cyflymder diofyn o 20mya yn dod i rym ar ffyrdd lle mae pobl yn byw, gweithio a chwarae ledled Cymru.

Canolfan pobl ifanc Y Fenni'n derbyn hwb gan yr Uchel Siryf

Mae Canolfan 7Corners yn Y Fenni wedi derbyn £5,000 gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Creu Strydoedd Saffach yng Nghoed-duon

Roeddwn yn falch i weld llawer o bobl yn bresennol yn nigwyddiad atal trosedd Heddlu Gwent yn ASDA Coed-duon ar y penwythnos.

Allan ac o gwmpas: Tredegar

Roeddwn yn falch i gwrdd â Thîm Cymdogaeth Blaenau Gwent a thrigolion Tredegar i glywed am broblemau lleol.

Hwb i brosiect ieuenctid Dyffryn gan yr Uchel Siryf

Mae elusen yng Nghasnewydd wedi cael hwb o £5000 gan Gronfa Uchel Siryf Gwent.

Academi ffilm i agor ei ddrysau i bobl ifanc yn ystod gwyliau...

Mae academi ffilm ym Mlaenau Gwent, sydd wedi ennill gwobrau, yn agor ei ddrysau i blant yn ystod gwyliau ysgol.

Prosiect Ieuenctid Pont-y-pŵl

Roeddwn yn falch i gael gwahoddiad i Brosiect Ieuenctid Pont-y-pŵl gan y bobl ifanc a ddaeth i'r digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid ym mis Mawrth.

Gwaith partner i fynd i'r afael â beicio oddi ar y ffordd

Cefais wahoddiad yn ddiweddar i gyfarfod bord gron i drafod beicio oddi ar y ffordd.

Ymgyrch Sceptre

Yr wythnos hon mae Heddlu Gwent yn cefnogi Ymgyrch Sceptre, wythnos o weithredu cenedlaethol i fynd i'r afael â throseddau cyllyll.

Helpu trigolion i ddiogelu eu cartrefi

Mae tîm Strydoedd Saffach Heddlu Gwent yn cynnal digwyddiad atal trosedd i drigolion Coed-duon dydd Sadwrn 20 Mai, 10am - 2pm, yn ASDA Coed-duon.

Gwent i dderbyn £1miliwn i dargedu troseddwyr cam-drin domestig

Bydd Gwent yn derbyn dros £1miliwn gan y Swyddfa Gartref i dargedu troseddwyr cam-drin domestig.

Cynllun allgymorth i bobl ifanc yn mynd i'r afael ag ymddygiad...

Mae cynllun allgymorth newydd i bobl ifanc yn helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghwmbrân.