Ystafell Newyddion

Yr Angel Cyllyll yn cyrraedd Gwent

Mae'r Angel Cyllyll, symbol cenedlaethol yn erbyn trais ac ymosodiad mewn cymunedau, wedi cyrraedd Gwent.

Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Roeddwn yn falch iawn i siarad yn lansiad Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru’r wythnos hon.

Calan Gaeaf

Mae'n benwythnos Calan Gaeaf a bydd digon o weithgareddau arswydus yn digwydd.

Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddol Torfaen

Roeddwn wrth fy modd i noddi Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddol Torfaen eleni.

Gwent yn croesawu'r Angel Cyllyll

Mae cerflun anferth wedi'i wneud o dros 100,000 o gyllyll, yn dod i Went ym mis Tachwedd yn rhan o daith gwrth-drais genedlaethol.

Cydweithio i frwydro troseddau casineb

Yr wythnos hon mae fy nhîm wedi bod yn ymweld â threfi ledled Gwent i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb a sut i'w riportio.

Cefnogi ffoaduriaid ifanc

Roeddwn yn falch o gael gwahoddiad i gyflwyno tystysgrifau i grŵp o ffoaduriaid ifanc sydd wedi cwblhau cyfres o weithdai gyda Heddlu Gwent.

Lansio Cadw’n Ddiogel

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi lansio taflen Hawdd ei Darllen i helpu pobl ag anableddau i ddeall pan fo trosedd gasineb wedi ei chyflawni a sut i’w...

Creu system cyfiawnder troseddol decach

Yr wythnos hon rydym yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, digwyddiad blynyddol sy’n cael ei gynnal o fewn cyd-destun ehangach Mis Hanes Pobl Dduon.

Cyflwyno carreg goffa

Heddiw cynhaliwyd gwasanaeth byr i osod carreg goffa yn ffurfiol y tu allan i bencadlys newydd Heddlu Gwent.

Gwobrau Ieuenctid a Chymunedol Cenedlaethol Hanes Pobl Dduon...

Roeddwn wrth fy modd i ymuno â Heddlu Gwent i gyflwyno Gwobr Gymunedol yng Ngwobrau Ieuenctid a Chymunedol Cenedlaethol Hanes Pobl Dduon Cymru yr wythnos hon.

Canfod Eich Dyfodol

Yr wythnos hon, cymerodd fy nhîm ran mewn digwyddiad Canfod Eich Dyfodol yng Nglynebwy.