Ystafell Newyddion

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael croeso cynnes gan...

Cafodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert groeso cynnes wrth ymweld â masnachwyr annibynnol yng Nghas-gwent i siarad am gynllun newydd Heddlu Gwent, Dangos y...

Dyfodol Cadarnhaol yn gwneud gwahaniaeth

Mae pobl ifanc ledled Gwent wedi bod yn treulio amser yn yr awyr agored yn sglefrfyrddio, pysgota a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon eraill yn rhan o brosiect sy'n...

Swyddogion a staff Heddlu Gwent yn rhoi i fanc bwyd lleol

Mae swyddogion a staff Heddlu Gwent, a staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cefnogi Banc Bwyd y Cwm Dwyreiniol.

Diwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Domestig LGBTQ+ 2021

Heddiw yw Diwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin Domestig LGBTQ+, ac mae'n gyfle i godi ymwybyddiaeth o'r angen i amddiffyn ein holl gymunedau. Mae cam-drin yn gallu effeithio unrhyw...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n ymweld ag Abertyleri a...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ymweld ag Abertyleri a Brynmawr i siarad â thrigolion a busnesau am y materion sydd o bwys iddynt.

George Floyd - blwyddyn yn ddiweddarach

Cafodd llofruddiaeth George Floyd flwyddyn yn ôl effaith ysgytiol ar draws y byd.

Wythnos Fyd-eang Diogelwch ar y Ffyrdd

Os caiff rhywun ei daro gan gar sy'n teithio ar gyflymder o 30 milltir yr awr mae 50 y cant o siawns y bydd yn cael ei ladd. Os caiff ei daro gan gar sy'n teithio ar gyflymder...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n croesawu cyllid i ddioddefwyr...

Mae'r Weinyddiaeth Cyfiawnder wedi buddsoddi £644,446 i roi cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Ngwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymweld â masnachwyr Sir...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi bod yn ymweld â masnachwyr yn Y Fenni a Threfynwy ar ôl cael ei ail ethol ddydd Sul 9 Mai.

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi'i phenodi

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ail benodi Eleri Thomas MBE i wasanaethu fel Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am y tair blynedd...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n ymweld â chymunedau Gwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn ymweld â chymunedau ar draws y rhanbarth ar ôl cael ei ail ethol ddydd Sul 9 Mai.

Dangos y Drws i Drosedd

Yr wythnos hon cefais gyfarfod briffio rhithiol gyda thîm newydd Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent.