Ystafell Newyddion

Genedlaethol Dangos Parch at Weithwyr Siopau

Croesawais y cyfle i glywed profiadau agored a gonest staff manwerthu o bob rhan o Gymru sydd wedi dioddef digwyddiadau annerbyniol wrth wneud eu gwaith.

Blog: Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol

Ers 2014 mae fy swyddfa wedi buddsoddi dros £800,000 y flwyddyn yng Ngwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent i helpu i ddarparu cymorth i droseddwyr y mae camddefnydd cyffuriau...

Seremoni gosod y garreg gopa ar bencadlys newydd Heddlu Gwent

Mae seremoni gosod y garreg gopa wedi cael ei chynnal i nodi cwblhau pwynt uchaf pencadlys newydd Heddlu Gwent yng Nghwmbrân.

Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn am farn trigolion ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Wythnos Rhyng-ffydd

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n nodi Wythnos Rhyng-ffydd

Dydd y Cofio

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi nodi Dydd y Cofio mewn seremoni ym Mhencadlys Heddlu Gwent yng Nghwmbrân.

Gwobrau hirwasanaeth Heddlu Gwent

Mae swyddogion a staff Heddlu Gwent sydd wedi gwasanaethu am chwarter canrif wedi cael eu cydnabod mewn seremoni ar-lein arbennig.

Ni fydd Tawelwch yn Stopio Trais

Mae elusen Crimestoppers wedi lansio ymgyrch newydd yn annog pobl i riportio digwyddiadau o drais treisgar yn ddienw.

Y Comisiynydd yn llongyfarch y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid am...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid Blaenau Gwent a Chaerffili am gipio Gwobr Hwb Doeth gyntaf y Bwrdd...

Gwarchodwch eich busnesau rhag ymosodiadau seiber

Mae busnesau yng Ngwent yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer cynllun Larwm Seiber yr Heddlu i helpu i warchod eu rhwydweithiau rhag ymosodiadau seiber.

Blog gwadd: Martyn Evans, Cadeirydd y Cynllun Ymwelwyr Lles...

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Lles Anifeiliaid yn cael ei weinyddu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent ac fe'i sefydlwyd yn dilyn marwolaeth ci heddlu yn Essex yn...

Cyllid ar gael ar gyfer mentrau diogelwch cymunedol yng Ngwent

Mae Cronfa Uchel Siryf Gwent ar agor ar gyfer ceisiadau.