Ystafell Newyddion

Pobl ifanc yn mwynhau haf llawn hwyl yng Nghwm Aber

Mae plant a phobl ifanc Cwm Aber yng Nghaerffili yn cael eu cadw’n brysur yr haf hwn gyda rhaglen o ddigwyddiadau sy’n cael ei chynnal gan Ganolfan Galw Heibio Pobl Ifanc...

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cefnogi gwirfoddolwyr bad...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi rhoi £1,500 i gefnogi Cymdeithas Achub Ardal Hafren (SARA).

Taith gerdded Shaftesbury Youf Gang er mwyn elusennau

Mae’n rhaid i mi longyfarch plant a phobl ifanc Shaftesbury Youf Gang a gwblhaodd daith gerdded wlyb iawn ar draws hen Bont Hafren i godi arian i elusennau yn ddiweddar.

Cerbydau oddi ar y ffordd wedi'u hatafaelu

Ymunodd fy nhîm â'r heddlu a phartneriaid yn ddiweddar ar gyfer ymgyrch i fynd i'r afael â beicio oddi ar y ffordd.

Cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig yng Ngwent

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i ymweld â Philgwenlli i gwrdd â phartneriaid o’r Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST).

Mae cyllid ar gael i roi cymorth i blant a phobl ifanc

Gall sefydliadau yng Ngwent wneud cais am gyfran o £300,000 gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ariannu prosiectau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sydd...

Seremoni gorffen hyfforddiant cadetiaid heddlu Pen-y-Cwm

Mae cadetiaid yr heddlu o Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm yng Nglynebwy wedi dathlu eu llwyddiant mewn seremoni gorffen hyfforddiant arbennig.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Ar grwydr

Mae wedi bod yn bythefnos prysur ac mae’r tîm wedi bod yn bresennol mewn digwyddiadau ledled Gwent.

Disgyblion Torfaen a phartneriaid yn uno ar gyfer digwyddiad...

Yr wythnos yma aeth fy nhîm i ddigwyddiad Cwpan y Byd cynhwysiant merched a gynhaliwyd gan dîm Datblygu Chwaraeon Torfaen yn Stadiwm Cwmbrân.

Seremoni cwblhau hyfforddiant Cadetiaid Heddlu Trinity Fields

Yr wythnos yma, roedd yn bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, fynd i Ysgol Arbennig Trinity Fields ar gyfer seremoni cwblhau hyfforddiant...

Swyddogion yn graddio

Cefais y fraint o gael gwahoddiad i ymuno â 35 o fyfyrwyr-swyddogion, eu teuluoedd, a chynrychiolwyr o Heddlu Gwent ar gyfer eu seremoni graddio.