Ystafell Newyddion

Youf Gang yn codi arian ar gyfer apêl Wcráin

Mae plant a phobl ifanc Shaftesbury Youf Gang yng Nghasnewydd wedi codi dros £1000 ar gyfer dioddefwyr y rhyfel yn Wcráin.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Mae Cynllun Lles Anifeiliaid Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu bodloni o ran lles,...

Gofyn am Ani: cynllun geiriau cod cam-drin domestig

Os ydych yn profi cam-drin domestig ac angen help, gallwch ofyn am 'ANI' mewn fferyllfa sy'n cymryd rhan.

Beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Es i ymweld â Blaenafon yr wythnos hon i gwrdd â swyddogion y cyngor a ddangosodd yr ardaloedd o fewn y Safle Treftadaeth y Byd sy’n cael eu difrodi’n wael gan feicio oddi ar...

Gŵyl Lles Coleg Gwent

Roedd yn bleser bod yn bresennol yng ngŵyl lles Coleg Gwent ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent yng Nglynebwy yr wythnos hon.

Eich Blaenafon, Eich Dewis

Roedd y tîm yn falch o gael gwahoddiad i ymuno yn y digwyddiad Eich Blaenafon, Eich Dewis yn Neuadd y Gweithwyr Blaenafon y penwythnos diwethaf.

Cyfleusterau newydd i gefnogi dioddefwyr trais rhywiol a...

Mae proses sy’n caniatáu i ddioddefwyr trais rhywiol a cham-drin domestig allu rhoi tystiolaeth drwy gyfleusterau cyswllt fideo wedi’i lansio ledled Cymru.

Mae 33 o swyddogion newydd yr heddlu wedi ymuno â rhengoedd...

Mae 33 o swyddogion newydd yr heddlu wedi ymuno â rhengoedd Heddlu Gwent yn dilyn gorymdaith cwblhau hyfforddiant yng Nghasnewydd yn gynharach heddiw.

Trechu troseddau cyllyll mewn cymunedau

Trechu troseddau cyllyll mewn cymunedau

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn dyfarnu £270,000 i grwpiau...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi dyfarnu £270,493 i 10 sefydliad sy'n cynorthwyo plant a phobl ifanc ledled Gwent.

Cosbi plant yn gorfforol yn erbyn y gyfraith yng Nghymru

O heddiw, [21 Mawrth] bydd cosbi plant yn gorfforol yn erbyn y gyfraith yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru a’r gwasanaethau brys ddod at ei gilydd i roi plant wrth galon...

Dathlu plant a phobl ifanc ym Mhilgwenlli

Roeddwn wrth fy modd i gael fy ngwahodd i barti ar gyfer holl blant a phobl ifanc clwb Sadwrn KidCare4U.