Ystafell Newyddion

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn cyflawni...

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a throsedd Gwent (Swyddfa'r Comisiynydd) wedi cyflawni Siarter Safonau Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc am yr ail waith.

Blog: Ymateb gwasanaeth cyhoeddus i Drais yn erbyn Menywod,...

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Eleri Thomas - Ymateb gwasanaeth cyhoeddus i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

Cyngor atal trosedd yn niwrnod agored rheilffordd finiatur...

Roedd yn wych ymweld â Rheilffordd Finiatur Glebelands ddydd Sadwrn.

Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i swyddogion yr heddlu sydd wedi cael eu lladd neu wedi colli eu bywydau wrth gyflawni eu...

Partneriaid yn arwain y ffordd i annog perchnogaeth gyfrifol ar...

Mae menter newydd i hyrwyddo ac annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei lansio yr wythnos hon.

County in the Community - Dathlu 10 mlynedd

Roeddem yn falch iawn i ymuno â phartneriaid i ddathlu penblwydd County in the Community yn 10 oed yr wythnos yma.

Disgyblion yn dysgu am effaith ymddygiad negyddol

Yr wythnos yma ymunodd fy nhîm gyda swyddogion o Heddlu Gwent a Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Casnewydd ar gyfer gweithdy 'troseddau a chanlyniadau' yn Ysgol Gyfun Gwent Is...

Mynd i'r afael â throsedd yn ein cymunedau cefn gwlad

Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Gweithredu Troseddau Cefn Gwlad.

Swyddogion newydd yn barod i fynd ar ddyletswydd

Yr wythnos yma gwnaethom groesawu 34 o swyddogion heddlu newydd a 13 o swyddogion cefnogi cymuned newydd i Heddlu Gwent.

Cefnogi myfyrwyr ar ddechrau'r tymor

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yn ystod dechrau'r tymor ysgol, yn cefnogi Coleg Gwent mewn cyfres o ddigwyddiadau i fyfyrwyr newydd.

Ffair Swyddi Y Fenni

Yn ddiweddar gwnaethom gefnogi ein partneriaid Willmott Dixon mewn ffair swyddi ym marchnad Y Fenni.

Haf llwyddiannus ysgol ffilim

Mae gwneuthurwyr ffilmiau'r dyfodol yn Nhredegar wedi bod yn gweithio'n galed trwy gydol yr haf yn Academi Ffilm Blaenau Gwent.