Ystafell Newyddion

Ni a’u cofiwn nhw

Heddiw rydyn ni’n cofio am yr holl ddynion a menywod sydd wedi gwasanaethu, ac sy’n parhau i wasanaethu ein gwlad mewn rhyfeloedd ar draws y byd.

Hwyl hanner tymor

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yr wythnos hon yn cefnogi Heddlu Gwent, partneriaid a’n cymunedau drwy gydol gwyliau hanner tymor.

Pobl ifanc Cwmbrân yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu

Bu pobl ifanc o Ganolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (CCYP) yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu drwy gydol mis Hydref.

Contractwyr sy'n adeiladu gorsaf heddlu yn hyfforddi peirianwyr y...

Mae plant ysgol yn Y Fenni wedi bod yn chwarae rôl peirianwyr am ddiwrnod.

Diwrnod Ymwybyddiaeth Corachedd

Cafodd fy nhîm y fraint o fynd i ddigwyddiad Diwrnod Ymwybyddiaeth Corachedd Little People UK yn y Senedd yr wythnos yma.

Helpwch i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol noson Calan Gaeaf

Mae Calan Gaeaf yn gallu bod yn un o'r nosweithiau prysuraf yn y flwyddyn i'r gwasanaethau brys.

Ymweliadau ag ysgolion

Mae fy nhîm wedi bod yn brysur yn ymweld ag ysgolion ledled Gwent dros yr wythnosau diwethaf.

Gwrando ar gymunedau gwledig

Ymunodd fy nhîm â phartneriaid yn cynnwys Heddlu Gwent, Mind Sir Fynwy a Chyngor ar Bopeth ym Marchnad Da Byw Sir Fynwy'r wythnos yma.

Mis Hanes Pobl Dduon 2023

Mis Hydref eleni rydym yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon ac yn cydnabod y cyfraniadau mae pobl dduon wedi eu gwneud i'r DU dros lawer o genedlaethau.

Seremoni arwyddo trawst yn nodi carreg filltir i Heddlu Gwent yn...

Mae seremoni arwyddo trawst wedi cael ei chynnal i nodi carreg filltir allweddol yn y gwaith o adeiladu lleoliad heddlu newydd yn Y Fenni.

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Yr wythnos yma rydym yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb sy'n canolbwyntio eleni ar droseddau ar sail crefydd.

Croeso mawr i Heddlu Bach newydd Graig-Y-Rhacca

Mae grŵp newydd o recriwtiaid wedi ymuno â’r Heddlu Bach yn Ysgol Gynradd Graig-Y-Rhacca yr wythnos yma.