Swyddi Gwag

Uwch-ddadansoddwr Gwasanaeth Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru Gyfan

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn recriwtio Uwch-ddadansoddwr Gwasanaeth Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru Gyfan.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain arloesedd a newid cadarnhaol wrth ddatblygu adnoddau, systemau, prosesau, ffynonellau data, ansawdd data a chynhyrchion (strategol, tactegol a gweithredol) yn y maes dadansoddol amlasiantaeth hwn. Bydd yn darparu gwaith dadansoddi cyfannol, o ansawdd uchel, i ddatblygu polisi, strategaeth a modelau cyflawni integredig yn lleol, yn rhanbarthol ac ar lefel Cymru gyfan.

Ewch i wefan Heddlu De Cymru am fanylion.