Dweud Eich Dweud

 

Eich adborth chi ar faterion megis trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a'ch profiadau chi yn ymdrin â'r heddlu sy'n helpu i lunio'r Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025 sy'n llywio gwaith Heddlu Gwent.


I sicrhau fy mod yn gallu clywed am y materion sydd o bwys i chi am blismona, mae fy swyddfa'n cynnal ac yn bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau i ymgysylltu â'r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn. 

Trwy ymgysylltu yn effeithiol â'r cyhoedd fy mwriad yw:

  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o swydd a dyletswyddau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu;
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o’r amcanion heddlu a throseddu;
  • Annog pobl i leisio barn am blismona yng Ngwent;
  • Sefydlu a datblygu cydberthnasau gweithio effeithiol gyda'r cyhoedd, ein partneriaid a rhanddeiliaid; a
  • Rhoi adborth ar y materion rydych wedi eu lleisio.