Ystafell Newyddion

Plant Abertyleri'n cael eu hysbrydoli gan ddawns

Mae plant a phobl ifanc Abertyleri wedi bod yn mwynhau bod yn greadigol mewn gweithdai dawns galw heibio sy'n cael eu hariannu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent.

Grŵp anabledd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o drosedd casineb

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda grŵp cyfeillgarwch anabledd lleol My Mates ac yn siarad gyda nhw am eu dealltwriaeth...

Cydnabyddiaeth i Heddlu Gwent am ei waith ar Siartr Cymorth...

Mae Heddlu Gwent wedi cael cydnabyddiaeth oddi wrth Cymorth i Ddioddefwyr am gymryd camau i wella ei ymateb a’i gefnogaeth i bobl sydd wedi dioddef a bod yn dyst i drosedd...

Arolwg arfau tanio'r DU

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn cynnal arolwg ar draws y DU gyfan i geisio deall barn trigolion yn well ynghylch rheoliadau trwyddedu arfau tanio cyfredol.

‘Crash Detectives’ - cyfres tri

Mae’r gyfres lwyddiannus ‘Crash Detectives’, sy’n dilyn gwaith Uned Ymchwilio i Wrthdrawiadau Heddlu Gwent, yn ôl ar y BBC.

Heddlu Gwent yn sicrhau £673,000 o arian ychwanegol i gadw...

Mae Heddlu Gwent wedi derbyn dros £673,000 o arian ychwanegol i helpu i gadw cymunedau Casnewydd a'r Fenni yn ddiogel.

Twyll Pàs Covid y GIG

Mae troseddwyr sy’n honni eu bod yn gweithio i’r GIG yn defnyddio negeseuon testun, e-bost a galwadau ffôn i gynnig gwerthu tystysgrifau brechlyn ffug.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn nodi Diwrnod Coffa...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i’r holl swyddogion heddlu sydd wedi’u lladd neu wedi colli eu bywyd ar ddyletswydd, cyn Diwrnod...

Cymru yn dechrau cyfrif y dyddiau at roi terfyn ar gosb gorfforol...

Mae Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 yn rhoi’r un amddiffyniad i blant rhag ymosodiad ag oedolion drwy gael gwared ar amddiffyniad cyfreithiol...

Amddiffyn ein cydweithwyr yn y GIG

Mae tîm Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o ddwyn cerbydau a dwyn o...

Croesawu swyddogion newydd

Mae Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Eleri Thomas, wedi croesawu 31 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.