Ystafell Newyddion

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi'i phenodi

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jane Mudd, wedi ail benodi Eleri Thomas yn ddirprwy iddi.

Heddlu Gwent yn cefnogi ymgyrch cenedlaethol i fynd i'r afael â...

Mae Heddlu Gwent yn ymuno â heddluoedd ledled y wlad i wneud pobl yn fwy ymwybodol o beryglon cario cyllyll a llafnau.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd benywaidd cyntaf Gwent wedi...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd newydd Gwent, Jane Mudd, wedi cychwyn ar ei swydd yn swyddogol.

Comisiynydd Heddlu a Throsedd newydd wedi’i hethol ar gyfer...

Mae Jane Mudd wedi cael ei hethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd newydd Gwent.

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Bydd etholiadau nesaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ddydd Iau 2 Mai 2024.

Gwrando ar blant Tredegar

Parhaodd ein gweithdai Mannau Diogel yr wythnos hon gydag ymweliad ag Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar.

"Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr"

Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint enfawr gwasanaethu pobl Gwent fel eu Comisiynydd Heddlu a Throsedd etholedig am yr wyth mlynedd diwethaf.

Cynnal parêd ar gyfer swyddogion newydd

Roeddwn yn falch o ymuno â'r Prif Gwnstabl, a theuluoedd a ffrindiau 43 o swyddogion heddlu newydd yr wythnos diwethaf i nodi dechrau eu gyrfaoedd plismona yn ffurfiol.

Disgyblion yn trafod mannau diogel yn eu cymuned

Yr wythnos hon aeth fy nhîm i ysgol Gynradd Beaufort Hill yng Nglyn Ebwy. Cymerodd y disgyblion ran mewn gweithdy Man Diogel, gan rannu eu meddyliau am eu cymuned.

Lansio llyfr a ysgrifennwyd gan blant ysgol yn llyfrgelloedd...

Mae llyfr a ysgrifennwyd gyda phlant o Barc Lansbury bellach ar gael yn llyfrgelloedd Caerffili.

Clwb Soroptimyddion Cwmbrân

Yr wythnos yma gofynnwyd i fy nirprwy, Eleri Thomas, siarad yng Nghlwb Soroptimyddion Cwmbrân am y gwaith rydym yn ei wneud i amddiffyn menywod a merched yma yng Ngwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn dyfarnu £423,000 i grwpiau...

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi dyfarnu £423,174.80 i grwpiau sy'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc ledled Gwent.