Archif Cofrestrau Rhoddion a Lletygarwch

Mae'r wybodaeth isod yn ymwneud â'r cyn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Ian Johnston QPM a'i staff, rhwng mis Tachwedd 2012 a 30 Ebrill 2016.

2016


2015


2014


2013


2012