Y Gorchymyn Protocol Plismona 2011

Mae'r Protocol Plismona yn nodi sut y bydd y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn cyflawni eu swyddogaethau mewn perthynas â'i gilydd

Saesneg