Protocol Rhannu Gwybodaeth

Bydd y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn rhannu gwybodaeth lle bo'n briodol i gyflawni dibenion eu Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Cymraeg