Polisi Gwrth Dwyll a Llygredigaeth

Wrth weinyddu ei gyfrifoldebau mewn perthynas â thwyll a llygredigaeth, p'un a geisir ei wneud o'r tu allan neu o fewn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, rydym yn ymrwymedig i bolisi gwrth-dwyll a llygredigaeth effeithiol sydd wedi'i gynllunio i annog ataliad, hyrwyddo datgeliad a phennu llwybr clir i'r ymchwiliad.

Cymraeg