Cynllun Heddlu a Throsedd 

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Mae pum blaenoriaeth plismona, a ddewiswyd i ddiwallu anghenion cymunedau a sicrhau bod Heddlu Gwent yn y sefyllfa orau i ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol.

Blaenoriaethau'r heddlu a throsedd ar gyfer Gwent tan 2025 yw:

• Cadw Cymdogaethau'n Ddiogel
• Brwydro yn erbyn Troseddau Difrifol
• Rhoi Cymorth i Ddioddefwyr ac Amddiffyn Pobl Agored i Niwed
• Cynyddu Hyder y Gymuned mewn Plismona
• Ysgogi Plismona Cynaliadwy

Cynllun Heddlu a Throsedd 2021 - 2025

Cynllun Heddlu a Throsedd 2021 - 2025 (PDF)