Cynllun Heddlu a Throsedd 2017 - 2021

Mae dyletswydd statudol ar y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i gyhoeddi Cynllun Heddlu a Throsedd yn ystod y flwyddyn ariannol pan gaiff ei ethol. Mae'r cynllun hwn yn amlinellu'r blaenoriaethau plismona ar gyfer Gwent yn ystod cyfnod ei wasanaeth.

Bydd y Cynllun Heddlu a Throsedd presennol yn llywio penderfyniadau ynghylch trawsnewid a'r ffordd orau o ddefnyddio ein hadnoddau i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch, y gellir ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Cynllun Heddlu a Throsedd 2017 - 2021