Gweithdrefn Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r weithdrefn hon yn cefnogi Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn perthynas â Rhyddid Gwybodaeth o ran darparu ar gyfer ceisiadau ac adolygiadau/apeliadau Rhyddid Gwybodaeth.

Gweithdrefn Rhyddid Gwybodaeth Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu