Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2022-018
19 Gorffennaf 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi monitro Adroddiad Trosedd Casineb Blynyddol 2021-2022.
PCCG-2022-017
30 Mehefin 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol yr Uned Fasnachol a Chaffael ar y Cyd 2021/2022.
PCCG-2022-010
28 Mehefin 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gefnogi’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd yn ystod 2022/23
PCCG-2022-013
14 Mehefin 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
PCCG-2022-015
20 Mai 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 25 Ebrill 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-016
20 Mai 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 28 Ebrill 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-011
16 Mai 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2021/22 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
PCCG-2021-026
3 Mai 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
PCCG-2022-012
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid gwerth £6,054.40 o Swyddfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2021/22.
PCCG-2022-009
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner sy'n gweithio yn Connect Gwent ar gyfer 2022/23.