Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2022-027
16 Rhagfyr 2022
Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2022 tan 30 Medi 2022.
PCCG-2022-026
16 Rhagfyr 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2023-24 hyd 2025-26 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.
PCCG-2022-029
6 Rhagfyr 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu’r contract i Adecco i ddarparu gwasanaethau llafur wrth gefn am 7 mlynedd.
PCCG-2022-030
5 Rhagfyr 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 19 Hydref 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-028
28 Hydref 2022
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent ar y gyllideb arfaethedig ar gyfer gorsaf heddlu newydd Y Fenni.
PCCG-2022-021
26 Hydref 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid ychwanegol i sefydliadau cam-drin domestig a thrais rhywiol sy'n gweithio yng Ngwent.
PCCG-022-025
28 Medi 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 27 Gorfenaff 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-022
6 Medi 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 21 Gorfenaff 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-020
9 Awst 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i gefnogi'r cais am gyllid ar gyfer Uwch-ddadansoddwr Gwasanaeth Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru Gyfan.
PCCG-2022-019
22 Gorffennaf 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2021/22.