Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2020-21
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2020-21
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo Cylch Gwaith y Cynllun Lles Anifeiliaid a’r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol ar Gyfathrebu ac Ymgysylltu sy’n amlinellu’r gweithgarwch ymgysylltu a gynhaliwyd gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2020/21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i ymestyn cyllid Gwasanaethau Phoenix Domestic Abuse tan 31 Mawrth 2022.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i gyfrannu a gweithredu fel bancer i ddyrannu cyllid rhwng Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a Clinks er mwyn cyd-gysylltu cynllun ymgysylltu cymunedol Cydraddoldeb Hiliol.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 19 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 14 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.