Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-036
2 Ebrill 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
PCCG-2023-037
2 Ebrill 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
PCCG-2023-033
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i bartneriaid diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/2025.
PCCG-2023-034
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wMae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu £197,652 o gyllid grant i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25.
PCCG-2023-039
22 Mawrth 2024
Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn adolygu cyfleoedd cyllid 2024/2025 ar gyfer y ddwy ardal blismona leol o'r Gronfa Effaith Gadarnhaol yn dilyn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ym mis Mai 2024.
PCCG-2023-040
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarpariaeth y gwasanaeth Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25.
PCCG-2023-041
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddarparu cyllid i sefydliadau partner sy'n gweithio yn Connect Gwent ar gyfer 2024/25.
PCCG-2023-042
22 Mawrth 2024
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent i ddarparu cyllid tuag at Wasanaeth Interim Dioddefwyr sy'n Blant a Phobl Ifanc.
PCCG-2023-043
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn contract Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent am un flwyddyn, hyd at 31ain Mawrth 2026
PCCG-2023-045
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i CARA (Cautioning and Relationship Abuse) ar gyfer 2023/24 a 2024/25.