Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarparu Eiriolwr Annibynnol ar gyfer Trais Domestig (IDVA) am y flwyddyn ariannol 2021/22.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cymeradwyo penodiad Willmott Dixon fel y prif gontractwr adeiladu ar gyfer Canolfan Y Fenni.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2021-22 hyd 2023-24 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i bartneriaeth diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/2022.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi penderfynu rhoi mwy o gyllid i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro o fewn Connect Gwent i ddioddefwyr sy'n blant a phobl ifanc.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner o fewn Connect Gwent ar gyfer 2021/22.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gefnogi rhaglen Camau Cynnar Gyda'n Gilydd yn ystod 2021/22.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o £181,000 i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau partner allanol i ddarparu ymyraethau peilot trais difrifol a throseddau trefnedig fel rhan o'r Prosiect Trais Difrifol a Throseddau Trefnedig yn ystod 2021/22 - cyfanswm o £164,794.
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu cyllid i Llwybrau Newydd a Cymorth i Fenywod Cyfannol yn ystod 2021/22 i sicrhau bod eu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent yn parhau.