Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2020/21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 19 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 14 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2020/21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn cyfnod rhai o aelodau'r cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd o 2022 i 2023.
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent i ddyfarnu Contract yn ôl y Gofyn ar gyfer darparu gwasanaeth Symud ac Adleoli Dodrefn i Crown Workspace.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2020/21 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2020/21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarniad contract ar gyfer cadw a gwireddu Cryptoarian.