Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes Heddlu Gwent ar gyfer 2019-20
PCCG-2020-030
PCCG-2020-031
PCCG-2020-028
PCCG-2020-029
The Police and Crime Commissioner agreed to provide funding to New Pathways to employ an additional Independent Sexual Violence Advocate (ISVA) in Gwent for period 1st July 2020 – 31st March 2021.
The Police and Crime Commissioner agreed to award South Wales Fire and Rescue an allocation from the community safety and youth offending fund for period 1st July 2020 – 31st March 2021.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2020 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
The Police and Crime Commissioner for Gwent has reviewed the Independent Custody Visiting Scheme minutes from the meeting on the 18th June 2020 and is satisfied with progress.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Rheoli Gweithgarwch Blynyddol y Trysorlys a gwir Ddangoswyr Darbodus ar gyfer 2019/20.