Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2022-021
26 Hydref 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid ychwanegol i sefydliadau cam-drin domestig a thrais rhywiol sy'n gweithio yng Ngwent.
PCCG-022-025
28 Medi 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 27 Gorfenaff 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-022
6 Medi 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 21 Gorfenaff 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-020
9 Awst 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i gefnogi'r cais am gyllid ar gyfer Uwch-ddadansoddwr Gwasanaeth Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru Gyfan.
PCCG-2022-019
22 Gorffennaf 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2021/22.
PCCG-2022-017
30 Mehefin 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol yr Uned Fasnachol a Chaffael ar y Cyd 2021/2022.
PCCG-2022-010
28 Mehefin 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gefnogi’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd yn ystod 2022/23
PCCG-2022-013
14 Mehefin 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
PCCG-2022-015
20 Mai 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 25 Ebrill 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-016
20 Mai 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 28 Ebrill 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.