Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu ymyriadau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2024/25

Reference Number: PCCG-2023-035

Date Added: Dydd Mercher, 20 Mawrth 2024

Attachments: