Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i ddiwygio dyraniad cyllid - Cyllid Ymyrraeth y Ddyletswydd Trais Difrifol ar gyfer 2023/2024.

Reference Number: PCCG-2023-028

Date Added: Dydd Gwener, 23 Chwefror 2024

Details:

Mae'r symiau canlynol wedi cael eu dyrannu i bartneriaid yn awr:

  • Prosiect Allgymorth Dwys Blaenau Gwent - £10,000
  • Cyngor Sir Fynwy - £10,000
  • Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerffili a Blaenau Gwent - £4,785
  • Cyngor Dinas Casnewydd - £16,500
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - £16,500

 

 

Attachments: