Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 18 Ionawr 2024 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2023-030

Date Added: Dydd Gwener, 23 Chwefror 2024

Attachments: