Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu y Comisiynydd ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/2025.

Reference Number: PCCG-2023-032

Date Added: Dydd Iau, 7 Mawrth 2024

Attachments: