Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu ymyraethau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2023/24.

Reference Number: PCCG-2023-017

Date Added: Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023

Attachments: