Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i CARA (Cautioning and Relationship Abuse) ar gyfer 2023/24 a 2024/25.

Reference Number: PCCG-2023-045

Date Added: Dydd Gwener, 22 Mawrth 2024

Attachments: