Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2022-012
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi dyfarnu cyllid gwerth £6,054.40 o Swyddfa Effaith Gadarnhaol y Comisiynydd ar gyfer 2021/22.
PCCG-2022-009
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i sefydliadau partner sy'n gweithio yn Connect Gwent ar gyfer 2022/23.
PCCG-2022-008
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi arian pellach i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dioddefwyr dros dro ar gyfer plant a phobl ifanc yn Connect Gwent.
PCCG-2022-007
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarpariaeth y gwasanaeth Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.
PCCG-2022-005
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu £181,000 o gyllid grant i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.
PCCG-2022-004
29 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i bartneriaeth diogelwch cymunedol a throseddau ieuenctid ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/2023
PCCG-2022-006
22 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i New Pathways a Cymorth i Fenywod Cyfannol i roi cymorth i ddioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent.
PCCG-2021-035
8 Ebrill 2022
Dyfarnodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd y contract allanol ar gyfer adolygu cwynion i Sancus Solutions Ltd.
PCCG-2021-032
7 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu peilot ar gyfer ymyraethau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2022/23, cyfanswm o £163,645.
PCCG-2022-003
7 Ebrill 2022
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid diogelwch cymuned i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer 1 Ebrill 2022 - 31 Mawrth 2023.