Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2021-018
4 Hydref 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
PCCG-2021-019
27 Medi 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i ymestyn cyllid Gwasanaethau Phoenix Domestic Abuse tan 31 Mawrth 2022.
PCCG-2021-016
2 Medi 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i gyfrannu a gweithredu fel bancer i ddyrannu cyllid rhwng Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a Clinks er mwyn cyd-gysylltu cynllun ymgysylltu cymunedol Cydraddoldeb Hiliol.
PCCG-2021-014
16 Awst 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 19 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2021-015
16 Awst 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 14 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2021-011
30 Gorffennaf 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2020/21.
PCCG-2021- 012
27 Gorffennaf 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn cyfnod rhai o aelodau'r cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd o 2022 i 2023.
PCCG-2021-009
5 Gorffennaf 2021
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent i ddyfarnu Contract yn ôl y Gofyn ar gyfer darparu gwasanaeth Symud ac Adleoli Dodrefn i Crown Workspace.
PCCG-2021-007
30 Mehefin 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2020/21 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
PCCG-2021-008
22 Mehefin 2021
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2020/21.