Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Cytunodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i gymeradwyo cais y cyn Brif Gwnstabl, Julian Williams am gyflogaeth ôl-wasanaeth i fod yn Athro Ymgynghorol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu gwasanaethau Oedolyn Priodol i Hafal am dair blynedd gydag opsiwn i ymestyn am 12 mis arall.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo cyhoeddi ei Strategaeth Cyfalaf 2019-20 tan 2022-23.
Gohiriodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'r cynlluniau Ymwelwyr Lles Anifeiliaid ac Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd oherwydd perygl posibl Coronafeirws.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau sy'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2020-21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i derfyniad gwirfoddol y contract Menter Cyllid Preifat.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn y contract ar gyfer y fframwaith cyflenwi, neu gyflenwi a gosod, marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod dechreuol o chwe mis tan 31 Mai 2020.