Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2019-20.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid gwerth £378,466 i Wasanaethau Cam-drin Domestig Phoenix ar gyfer 2020/21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gymeradwyo'r Contract ar gyfer prynu cerbydau patrôl perfformiad isel a cherbydau nad ydynt yn ymateb i alwadau.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2019-20.
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu’r Contract ar gyfer Darparu Gweinyddiaeth Pensiynau a Gwasanaeth Cyflogres Pensiynwyr i XPS Administration Ltd
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ymestyn y fframwaith ar gyfer cyflenwi neu gyflenwi a ffitio marciau lifrau ar gerbydau heddlu gyda PVL UK Ltd am gyfnod o ddau (2) fis tan 28 Chwefror 2021.
Ystyriodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ganfyddiadau'r arolwg cyhoeddus ar y praesept ar gyfer 2020/21 cyn pennu lefel y praesept ar gyfer 2020/21.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2019/20.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2019/20.
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddarparu cyllid i Llwybrau Newydd gyflogi Eiriolydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) ychwanegol yng Ngwent ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021.