Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-009
6 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i gyfrannu cyllid o £3,750 tuag at Gynhadledd Cymdeithas Genedlaethol yr Heddlu Du.
PCCG-2023-016
5 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gyfrannu at Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2024/25.
PCCG-2023-013
24 Hydref 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 11 Gorffenaff 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-007a
24 Hydref 2023
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
PCCG-2023-006
23 Awst 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2022/23 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
PCCG-2023-011
22 Awst 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 26 Ebril 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-004
10 Awst 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2022/23.
PCCG-2023-010
28 Gorffennaf 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cyhoeddi'r broses ymgeisio ar gyfer Cronfa Gymunedol yr Heddlu 2024/2025, fel y'i diwygiwyd, yn sgil Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 2024.
PCCG-2023-007
14 Gorffennaf 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
PCCG-2023-008
10 Gorffennaf 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 17 Ebrill 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.