Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2022/23.

Reference Number: PCCG-2023-004

Date Added: Dydd Iau, 10 Awst 2023

Attachments: