Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

Reference Number: PCCG-2023-007a

Date Added: Dydd Mawrth, 24 Hydref 2023

Attachments: