Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi ystyried cymryd rhan mewn ymgyfreitha posibl yn erbyn cyflenwr am ddarparu cynhyrchion diffygiol.

Reference Number: PCCG-2023-020

Date Added: Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2023

Attachments: