Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2022/23 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Reference Number: PCCG-2023-006

Date Added: Dydd Mercher, 23 Awst 2023

Attachments: