Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 11 Gorffenaff 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2023-013

Date Added: Dydd Mawrth, 24 Hydref 2023

Attachments: