Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2022/23.

Reference Number: PCCG-2023-015

Date Added: Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr 2023

Attachments: