Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-046
21 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ariannu Cydgysylltydd Busnes Cymru Gyfan yn rhannol.
PCCG-2023-035
20 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu ymyriadau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2024/25
PCCG-2023-032
7 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu y Comisiynydd ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/2025.
PCCG-2023-030
23 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 18 Ionawr 2024 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-028
23 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i ddiwygio dyraniad cyllid - Cyllid Ymyrraeth y Ddyletswydd Trais Difrifol ar gyfer 2023/2024.
PCCG-2023-029
23 Chwefror 2024
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent (Dros Dro) i ddyfarnu’r contract Glanhau a Gwasanaethau Cysylltiedig i Glen Group Ltd.
PCCG-2023-026
21 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent Dros Dro wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer Darpariaeth Gwasanaethau Trwsio Cerbydau yn dilyn Damwain (Lot 1 Heddlu Gwent) i Christopher Jones, unig fasnachwr sy'n masnachu fel Ceejay Autoworx.
PCCG-2023-027
20 Chwefror 2024
Cytunodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent Dros Dro i ddyfarnu Lot 1 a Lot 2 y Fframwaith ar gyfer Darparu Gwasanaethau Menywod ac Oedolion Ifanc i The Nelson Trust.
PCCG-2023-025
19 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent (Dros Dro) wedi cadarnhau Cyllideb yr Heddlu a Throsedd ar gyfer 2024/25
PCCG-2023-024
7 Chwefror 2024
Cytunodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dros Dro i gymeradwyo’r contract yn ôl y gofyn i brynu Taser 10 fel dyfeisiau dargludo ynni (CED) ac offer cysylltiedig.