Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-023
10 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 23 Hydref 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-049
9 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 10 Hydref 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-022
8 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2022-23.
PCCG-2023-021
8 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2022-23
PCCG-2023-018
4 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2024-25 hyd 2026-27 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.
PCCG-2023-019
4 Ionawr 2024
Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2023 tan 30 Medi 2023.
PCCG-2023- 014
21 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i weithredu fel bancer o ran dyrannu cyllid rhwng Cyfiawnder Trosedd yng Nghymru (CJIW) a Clinks, a'r cyfraniad tuag at gostau Swyddog Datblygu i’r Rhwydwaith Ymgysylltu â'r Gymuned.
PCCG-2023-020
14 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi ystyried cymryd rhan mewn ymgyfreitha posibl yn erbyn cyflenwr am ddarparu cynhyrchion diffygiol.
PCCG-2023-015
12 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2022/23.
PCCG-2023-017
7 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu ymyraethau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2023/24.