Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2022-045
14 Ebrill 2023
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu peilot ar gyfer ymyraethau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2023/24, cyfanswm o £170,191
PCCG-2022-047
14 Ebrill 2023
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid diogelwch cymuned i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer 1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024.
PCCG-2022-048
14 Ebrill 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu £188,240 o gyllid grant i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.
PCCG-2022-037
3 Ebrill 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarpariaeth y gwasanaeth Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.
PCCG-2022-040
3 Ebrill 2023
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i New Pathways a Cymorth i Fenywod Cyfannol i roi cymorth i ddioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent.
PCCG-2022-042
3 Ebrill 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gefnogi’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd yn ystod 2023/24
PCCG-2022-043
27 Mawrth 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gyfrannu at Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2023/24.
PCCG-2022-044
27 Mawrth 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/2024.
PCCG-2022-034
13 Chwefror 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn deiliadaeth Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i hyd at dri thymor
PCCG-2022-033
7 Chwefror 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 24 Hydref 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.