Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 26 Ebril 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2023-011

Date Added: Dydd Mawrth, 22 Awst 2023

Attachments: