Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2022-043
27 Mawrth 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gyfrannu at Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2023/24.
PCCG-2022-044
27 Mawrth 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/2024.
PCCG-2022-034
13 Chwefror 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn deiliadaeth Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd i hyd at dri thymor
PCCG-2022-033
7 Chwefror 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 24 Hydref 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2022-036
3 Chwefror 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau Cyllideb yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2023/24.
PCCG-2022-031
5 Ionawr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal arolwg o ffeiliau'n ymwneud â chwynion yn erbyn swyddogion a staff Heddlu Gwent.
PCCG-2022-032
5 Ionawr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2021/22.
PCCG-2022-027
16 Rhagfyr 2022
Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2022 tan 30 Medi 2022.
PCCG-2022-026
16 Rhagfyr 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2023-24 hyd 2025-26 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.
PCCG-2022-029
6 Rhagfyr 2022
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu’r contract i Adecco i ddarparu gwasanaethau llafur wrth gefn am 7 mlynedd.