Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent Dros Dro wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer Darpariaeth Gwasanaethau Trwsio Cerbydau yn dilyn Damwain (Lot 1 Heddlu Gwent) i Christopher Jones, unig fasnachwr sy'n masnachu fel Ceejay Autoworx.

Reference Number: PCCG-2023-026

Date Added: Dydd Mercher, 21 Chwefror 2024

Details:

Mae'r contract cyfredol ar gyfer Gwasanaethau Trwsio Cerbydau yn dilyn Damwain yn dod i ben ar 29 Chwefror 2024. Bydd y contract newydd yn dechrau ar 1 Mawrth 2024.

Attachments: